Diensten

mediation in de zorg

Mediation in de zorg is een waardevolle manier om spanningen en kwesties binnen of tussen zorgorganisaties aan te pakken en een effectievere zorgverlening te bereiken.

Dit kunnen bijvoorbeeld kwesties zijn in vakgroepen of afdelingen, maatschappen, tussen teamleden of directie en managers. 

Door mijn jarenlange ervaring in de zorg begrijp ik de omgeving. Niet alleen persoonlijke belangen, maar ook de continuïteit en de reputatie van de organisatie spelen vaak een belangrijke rol. 

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een proces waarbij het gaat om het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten en kwesties tussen werkgever en werknemer.

Soms kan een gesprek al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Als een werknemer ziek is of dreigt uit te vallen, kan daar in sommige gevallen een arbeidsconflict aan ten grondslag liggen. Mediation kan dan het herstel en de re-integratie bevorderen.

Het kan ook zijn dat de conclusie is dat verdere samenwerking niet aan de orde is. Ook dan biedt mediation uitkomst. Er kan gezocht worden naar een goede manier van afscheid nemen waardoor ruimte ontstaat voor het inslaan van nieuwe wegen.

 

Preventieve mediation

Preventieve mediation is een effectieve manier om spanningen/irritaties in de samenwerking sneller en in een vroeg stadium bespreekbaar te maken en op te lossen.

Samen onderzoeken we of het mogelijk is om bepaalde zaken goed uit te kunnen spreken. Het doel van preventieve mediation is het maken van goede (werk)afspraken voor de toekomst met respect voor elkaars verschillen.

Ik begeleid het gesprek vanuit een neutrale, onafhankelijke rol zonder formele richtlijnen die een mediation traject met zich meebrengt.  Zonder de formele mediation overeenkomst kan vertrouwelijkheid niet worden afgedwongen, maar wel worden afgesproken.

Contact

Larissa Frank Mediation
Beukstraat 22
6523 JD Nijmegen
+31 (0)6 14 76 33 64
info@larissafrankmediation.nl

Locaties

Ik maak gebruik van verschillende kantoren van het CoachHuis die toegerust zijn voor mediation. Dit is een locatie waar ik regelmatig gebruik van maak: