Werkwijze & tarieven

Werkwijze

Stap 1: neem vrijblijvend contact op.
Neem contact op via e-mail info@larissafrankmediation.nl; beschrijf uw kwestie en ik bel u terug.

Of bel 06-14763364.

Stap 2: telefonisch contact.
Het eerste contact vindt meestal telefonisch plaats. Tijdens dit gesprek wordt globaal besproken wat er speelt. Vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden voor de intakegesprekken met de betrokkenen.

De intakegesprekken zijn altijd individueel. De locatie is bij voorkeur een neutrale plaats. Bij de werkgever kom ik ook graag langs op het werk.

Stap 3: intakegesprek.
U kunt kennismaken om te kijken of er een klik is. In de regel beginnen we met aparte vertrouwelijke intakegesprekken.

Daarna wordt het proces in overleg nader ingevuld en wordt een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk mediationgesprek.

Stap 4: gezamenlijke mediationgesprek.
Dit gesprek begint met het toelichten en tekenen van de mediationovereenkomst, met als doel het waarborgen van de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid voor alle partijen.

Vervolgens krijgen beide partijen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen.

In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten worden alle wensen en behoeften in kaart gebracht. Dit maakt partijen minder strijdvaardig tegenover elkaar waardoor er ruimte voor overleg kan ontstaan.

Daarbij heeft de mediator de mogelijkheid om afzonderlijk en vertrouwelijk met beide partijen te spreken.

Één bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, maar gemiddeld zijn er bij een arbeidsmediation, naast de intake, 2 à 3 gesprekken van 1 à 2 uur nodig.

Stap 5: beëindiging mediationtraject.

De gemaakte afspraken leg ik vast, in een schriftelijk overzicht van de afspraken of een vaststellingsovereenkomst. Ik zorg ervoor dat deze overeenkomst voldoet aan de daaraan gestelde eisen, zoals praktische haalbaarheid.

Tarieven

  Mijn uurtarief bedraagt € 150,- exclusief BTW. Het tarief is inclusief reistijd en exclusief reiskosten en eventuele huur van een externe neutrale locatie. Onder het uurtarief vallen de volgende activiteiten: begeleiden van de intake- en mediationgesprekken, voorbereidingen treffen, vastlegging van afspraken en contactmomenten.

  Meestal worden de kosten van een arbeidsmediation door de werkgever betaald. Indien gewenst kunt u hierover ook andere afspraken maken. Veel cliënten geven er de voorkeur aan dat de mediation plaats vindt op een van de kantoren waarvan ik gebruik maak, omdat dat een neutrale plaats is. In dat geval worden locatiekosten doorberekend. Wanneer u dit prettig vindt, kan de afspraak ook bij u op uw kantoor zijn.

  Contact

  Larissa Frank Mediation
  Beukstraat 22
  6523 JD Nijmegen
  +31 (0)6 14 76 33 64
  info@larissafrankmediation.nl

  Locaties

  Ik maak gebruik van verschillende kantoren van het CoachHuis die toegerust zijn voor mediation. Dit is een locatie waar ik regelmatig gebruik van maak: